Raportul Lunacek - impunerea fățișă a unei dictaturi ideologice

Raportul Lunacek – impunerea fățișă a unei dictaturi ideologice

|
08/02/2014
|
2 comentarii
|

Normele etice după care se guvernează un popor, o națiune, o comunitate, un grup de oameni, dacă nu sunt de la sine înțelese, trebuiesc impuse. Aici este locul unde se produc abuzurile, unde se folosește forța, manipularea, unde interesele unor minorități pot prima asupra intereselor majorității. Aici este locul unde cei care dețin puterea și controlul, pot impune, sub presiune sau din interes personal, reguli și norme care lovesc adânc în conștiința populației, și, mai grav, malformează și contorsionează simțul etic comun pentru acceptarea a ceea ce mai ieri era inacceptabil.

Vorbim aici de norme etice, de morală, de bine și rău. Nu vorbim de chimie, de legile fizicii, de calcule matematice. Nimeni nu ne poate convinge că 2 + 2 nu face 4. Nimeni nu ne poate convinge că Luna e pătrată, sau că gravitația este o iluzie. Acestea sunt lucruri obiective care nu pot fi puse la îndoială de o minte sănătoasă.

Dar normele etice țin de credințele noastre personale și subiective. Unele sunt de natură religioasă, adică opțiuni personale mai elaborate, care implică participarea la o comunitate extinsă, altele pur și simplu de opțiune personală într-un sens larg, ce ține de viața de zi cu zi, de stabilirea personală a unui traseu etic în viață.

Normele etice nu pot fi impuse. Dificultatea teoretică cu care se confruntă orice încercare de impunere a normelor etice este pe deplin recunoscută în literatura de specialitate. Singura modalitate prin care anumite norme etice se impun (dreptul proprietății, de exemplu, taxele și impozitele, etc.) este acceptul aproape total al populației. Dacă majoritatea ar înceta să accepte, de pildă, că dreptul la proprietate ar fi unul real, s-ar anula orice posibiltate de a impune acest drept, și ar urma, firește, haosul.

Raportul inițiat de Ulrike Lunacek, referitor la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (2013/2183(INI)), este un exemplu limpede de impunere în forță a unor norme etice. Suntem “invitați” să acceptăm și să punem în practică norme care contravin flagrant propriilor noastre credințe și norme morale. Suntem invitați să ne autoincriminăm pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce credem, în defavoarea nostră și în favoarea unei minorități, la propriu, profund dezinteresată de valorile majorității în care se găsește.

Aberațiile normative ale acestui raport sunt evidente și nu sunt noi. Punerea la comun cu discriminarea pe criterii ce nu țin de alegere cu cele care țin de alege este cea mai evidentă. Iată un exemplu: O persoană este țigan născut în Maramureș. Un altul este pedofil condamnat, a violat și a furat toată viața lui.

Dacă pe primul nu îl îngajezi într-o grădiniță, deși are calificarea necesară, se numește că faci discriminare și îi încalci drepturile. Dacă însă, nu îl angajezi pe al doilea, faci o discriminare pe criterii care țin de comporamentul și alegerile persoanei respective, și fiindcă ai evaluat riscurile punerii acelei persoane într-o grădiniță.

Un om nu își poate alege locul unde se naște, sau alte lucruri pe care situația i le impune. Dar poate alege cu cine să se culce, când, unde, în ce fel să întrețină relațiile sexuale, cu persoane de același sex sau nu, cu oameni sau nu, este alegerea și treaba lui.

O atenție deosebită

“Comisia, statele membre și agențiile relevante ar trebui să acorde o atenție deosebită femeilor lesbiene victime ale unor numeroase discriminări…”

“Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită orientării sexuale atunci când monitorizează punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE…”

“Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită accesului la bunuri și servicii în cazul persoanelor transgender…”

Tulburările mintale devin norme de sănătate

“Comisia ar trebui să continue să colaboreze cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a elimina tulburările de identitate de gen de pe lista tulburărilor mintale și de comportament și pentru a asigura o reclasificare în termeni nepatologici în cadrul negocierilor cu privire la cea de 11-a versiune a Clasificării Internaționale a Bolilor (ICD-11);”

Dacă un om crede că are 3 mâini, și nu are 3 mâini, este bolnav. Dacă un om crede că este Napoleon Bonaparte, și nu este Napoleon Bonaparte, este bolnav și tratat ca atare. Dacă un om consideră că trebuia să fie “altfel”, și dorește tuturor din jur să accepte că el trebuie să se nască altfel, cu alți cromozomi, cu o altă ordine în ADN, toți trebuie să se conformeze și să danseze cum cântă el.

Dacă un om consideră că el trebuia să se nască cu părul lins și nu creț, și obligă pe toți din jur să îi laude părul lins, ar fi o priveliște cel puțin tristă. Poate, desigur, să își facă părul altfel, este liberatea lui. Dar asta nu schimbă moleculele din ADN-ul și din corpul său.

“Statele membre ar trebui să introducă sau să revizuiască procedurile juridice de recunoaștere de gen, astfel încât acestea să respecte pe deplin dreptul persoanelor transgender la demnitate și integritatea corporală;”

“Comisia ar trebui să se asigure că identitatea de gen este inclusă în rândul motivelor de discriminare interzise în orice legislație viitoare privind egalitatea, inclusiv orice reformări ale acestei legislații”

“[Raportul] subliniază importanța recunoașterii drepturilor civile ale persoanelor LGBTI, fără discriminare pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen; îndeamnă statele membre să recunoască, în conformitate cu normele UE, toate formele de căsătorie, parteneriat și parentalitate contractate în altă parte de către cei care au reședința sau lucrează pe teritoriul statelor membre și invită Comisia să ia măsuri împotriva statelor membre care nu le respectă;”

Adică doi bărbați care se căsătoresc în Australia, să fie considerați căsătoriți și în România. Adică legile altora să devină legile noastre.

“[Raportul] invită statele membre să reflecteze asupra modalităților de adaptare a dreptului familiei la modelele și formele în schimbare ale familiei de astăzi, precum și să includă posibilitatea pentru copii de a avea mai mult de doi părinți (tutori legali), deoarece acest lucru ar putea deschide calea pentru o recunoaștere mai mare a „familiilor curcubeu” și a familiilor LGBT, precum și a familiilor recompuse;”

“autoritățile locale și regionale ar trebui, prin urmare, să faciliteze eforturile depuse de organizațiile LGBTI pentru organizarea de evenimente, cum ar fi „paradele mândriei”, deoarece acestea pot sensibiliza opinia publică cu privire la aspectele LGBTI și pot conduce la afirmarea persoanelor LGBTI;”

Forma cea mai derizorie de manifestare a “identității de gen” și a “orientării sexuale”, afișajul stradal al promiscuității morale, al aberațiilor comportamentale, al lascivității și vulgarității erotice, sunt încurajate pentru sensibilizarea opiniei publice. Pornografia afișată, vestimentația ostentativ vulgară, senzualitatea exacerbată, referințele și aluziile la practici erotice extreme, sunt parte a “sensibilizarii opiniei publice”.

“In the forty or so years since the initial Gay Pride parade in Manhattan, the event has mainly become associated with raunch: public, often times drunken displays of nudity, kink and camp so high you’d need a satellite to photograph it. And that’s the problem. At this annual parade and others in Los Angeles, San Francisco and elsewhere, gay “pride” has been co-opted by the wild and crazy fringe and has become synonymous with promiscuity and debauchery.” (De aici O persoană homosexuală spune chiar că i-ar fi rușină să își aducă copiii la o astfel de paradă.)

Manipulare de opinie și implementarea îndoctrinării ideologice

“invită statele membre să adopte măsuri ce promovează respectarea persoanelor LGBTI și incluziunea acestora în școli, precum și să promoveze cunoașterea obiectivă a aspectelor referitoare la orientarea sexuală, identitatea de gen și expresia genului în școli și alte medii educaționale;”

Dincolo de orice discuție teoretică, acest raport este evident un mijloc de implementare a unei educații ideologice în masă a populației Uniunii Europene. Ni se impun standarde, credințe, atitudini, acceptări. Dacă un bărbat se crede femeie și vrea să fie educatoarea copiilor noștrii în grădință, sau învățătoare în școală, nu vom avea dreptul să ne opunem angajării lui.

Manipulările de opinie și de îndoctrinările ideologice se fac în pași mărunți. De zeci de ani se fac eforturi. Deja astăzi teroarea ideologică a “discriminării” a fost atât de puternic impregnată în instituțiile publice, că se poate face orice, se poate accepta orice, de frica represaliilor.

Guverne care în urmă cu puțin mai mult de 50 de ani castrau chimic homosexuali și considerau persoanele de culoare ca fiind suboameni, acum trec în extrema cealaltă și normalizează tot, de la uciderea copiilor, la abuz psihic (prin impunerea asupra copiilor ideea că poate au sexul greșit, sau prin infierea lor de doi “tătici” homosexuali) până la abuz sexual față de minori (cum se va întâmpla odată cu legalizarea iminentă a pedofiliei).

Moartea spirituală a omenirii este mai vizibilă de cât oricând.

Politică comentarii

Siteul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Totuși, de prea multe ori, exprimarea lor se face într-un mod extrem de agresiv, fără coerență, și denotă mai degrabă un patos extrem decât o atitudine rațională.

Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.

Comentarii de tipul "toți preoții sunt niște X", "am văzut eu pe unul care...", "biserica este doar...", nu aduc absolut nicio contribuție.

Comentariile anonime vor fi cel mai probabil șterse, mai ales dacă sunt agresive (de orice parte s-ar poziționa). Pentru mai multe detalii legate de politica noastră privind comentariile, citește aici.