Sari la conținut
Prima pagină » Medicament împotriva „spurcăciunii” actuale

Medicament împotriva „spurcăciunii” actuale

Părintele Ioan Istrati a propus, creștinilor ce au binecuvântare de la duhovnic, citirea Psaltirii în aceste vremuri tulburi. „Psalmii n-au fost și nu vor fi niciodată blesteme împotriva oamenilor răi, ci împotriva răului din ei, pentru îndreptarea lor”, a precizat acesta.

De asemenea „Paraclisul Maicii Domnului ne ține pe linia de plutire și de zbor”.

Părintele a indicat unul dintre psalmii lui David, în mod special: „Propun citirea zilnică în genunchi a Psalmului 54 ca medicament împotriva spurcăciunii actuale”.

Psalmul 54

„Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.

Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului.

Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmăşit.

Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine;

Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul.

Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?

Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.

Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor.

Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.

Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi nedreptate;

Şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug.

Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat;

Şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el.

Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu,

Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând!

Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii,

Căci vicleşug este în locaşurile lor, în mijlocul lor.

Iar eu, către Dumnezeu am strigat, şi Domnul m-a auzit pe mine.

Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti, şi va auzi glasul meu.

Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea.

Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci.

Că nu este în ei îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaților lor,

Întinat-au legământul Lui. Risipiți au fost de mânia feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor;

Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeți.

Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului.

Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.

Bărbații vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.

O inițiativă pentru misiune ortodoxă născută în 2013.

Puteți să ajutați lucrarea noastră folosind pagina noastră Patreon. (https://www.patreon.com/avereabisericii)

Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Averea Bisericii