Mănăstirea athonită Dohiariu și Vodă Alexandru

dohiariu

Mănăstirea athonită Dohiariu și Vodă Alexandru

|
08/07/2019
|
0 comentarii
|

Puțin cunosc faptul că voievozii Țărilor Române și-au asumat rolul de protectori și ctitori ai mănăstirii Dohiariu din muntele Athos, în vremuri în care creștinismul balcanic era deosebit de încercat. Voievodul Vlad Calugărul, fratele vitreg al lui Vlad III Țepeș și fiul lui Vlad al II-lea Dracul, prin hrisovul său din 24 martie 1490, acorda un ajutor anual de 3.000 de aspri. La fel Radu cel Mare, evlaviosul domnitor Neagoe Basarab și apoi Vlad Vintila. Radu Paisie este cel care a crescut ajutorul la 6.000 de aspri prin hrisovul său din 26 februarie 1536. Domnitorii moldoveni și valahi si-au asumat dupa căderea Bizanțului rolul de protectori ai ortodoxiei iar muntele Athos, cu precădere, a fost susținut secole de-a rândul.

Alexandru Lapusneanul și sotia sa, doamna Ruxandra, sunt între principalii ctitori ai Mănăstirii Dohiariu, care, dupa cum spune actul, ajunsese în așa stare că „părinții n-aveau unde nici capul să și-l plece“. Domnitorul a refăcut biserica din temelii și a zugrăvit-o prin grija Mitropolitului Moldovei de atunci, Teofan al II-lea, de altfel el însuși îngropat aici, unde a trait ca simplu monah până la sfârșitul vietii, după ce s-a retras din scaunul mitropolitan.

Pisania bisericii glăsuiește: „Această sfântă și faimoasă biserică a dumnezeieștii mănăstiri a preamariților conducători ai oștilor cerești Mihail și Gavriil, pe nume Dohiariu, s-a ridicat din temelii și a fost împodobită cu concursul și cheltuiala prea evlaviosului Io Alex. Voievod al întregii Moldove, egumenind Kir Teofil ieromonah, Ind XI, 1567“.

Voievodul este pictat în biserică împreună cu cei doi fii ai săi, Constantin și Petru, si cu sotia sa, doamna Ruxandra, iar în dreptul său stă scris: „În Hristos cucernic și credincios domn al întregii Moldovlahii Ioan Alexandru Voievod și ctitor al acestei sfinte mănăstiri“.

Vă rog, așadar, să-l privim pe Alexandru Lăpușneanul în lumina faptelor sale certe și să nu uităm cum singur s-a numit pe sine: „în Hristos cucernic si credincios domn“.

În 1568, după trecerea la Domnul a marelui voievod, neputând achita taxele impuse de sultan (Sultanul Selim), parinții de la Dohiariu au cerut din nou ajutor. Doamna Ruxandra a răscumpărat toate averile mănăstirii și a refăcut toate clădirile, trapeza și chiliile, plătind incredibila sumă de 165.000 de aspri. A cerut, în schimb, veșnica pomenire pentru ea și familia sa.

Politică comentarii

Siteul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Totuși, de prea multe ori, exprimarea lor se face într-un mod extrem de agresiv, fără coerență, și denotă mai degrabă un patos extrem decât o atitudine rațională.

Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.

Comentarii de tipul "toți preoții sunt niște X", "am văzut eu pe unul care...", "biserica este doar...", nu aduc absolut nicio contribuție.

Comentariile anonime vor fi cel mai probabil șterse, mai ales dacă sunt agresive (de orice parte s-ar poziționa). Pentru mai multe detalii legate de politica noastră privind comentariile, citește aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *