Iubiți credincioși creștin-ortodocși români, votați un președinte protestant german!

Iubiți credincioși creștin-ortodocși români, votați un președinte protestant german!

|
12/11/2014
|
31 comentarii
|

Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui. (Matei 24:9-13)

Acest articol, în ciuda titlului, este mai puțin un îndemn la a vota candidatul Klaus Iohannis cât este expresia unei adânci tristeți care, iată, a cuprins o mare parte din credincioșii creștini, ortodocși și nu numai, odată cu implicarea în campania electorală ce se apropie de sfârșit a unei părți din clerul Bisericii noastre Ortodoxe.

Acest site este o inițiativă exclusiv laică a unor credincioși ortodocși nemulțumiți de felul în care relația statului român cu Biserica Ortodoxă este tratată de presă. Acest lucru fiind spus, ne simțim profund mâhniți de luările de poziție ale unor clerici și ierarhi ortodocși, inclusiv ale Prea Fericitului Părinte Patriarh, în ceea ce privește susținerea candidatului PSD Victor Ponta. Sfântul Sinod a făcut în numeroase rânduri foarte clară poziția Bisericii Ortodoxe în ceea privește interdicția implicării clerului în campaniile electorale și în susținerea candidaților la poziții politice și de conducere.

Este inacceptabil ca însăși membrii sinodului să acționeze împotriva hotărârilor acestuia, hotărâri în deplin acord cu menirea unei biserici creștine. Implicarea în acte demagogice și jocuri politice contravine flagrant cu însăși menirea și rostul unui ierarh creștin. Reprezintă o abatere cât se poate de clară de la credința creștină, de la principiile directoare ale Bisericii, principii care i-au asigurat perenitatea tocmai în virtutea faptului că rostul și menirea Bisericii au în vedere veșnicia și o viață condusă după valori spirituale ce transced istoria și conjucturile locului și timpului în care se întâmplă să trăim.

Nu este, firește, prima oară în istorie când ierarhi ai Bisericii au înțeles să renunțe la menirea lor de chip al lui Hristos în Biserică, și să aleagă să se implice într-un mod contrar moravurilor creștine în viața cetății. De cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, lucrul acesta s-a întâmplat tocmai datorită presiunilor conducerii seculare. Principiul separării statului de Biserică a fost formulat în politică tocmai datorită faptului că de multe ori conducerea seculară a fost cea care a ales să folosească credința poporului și autoritatea Bisericii în interesele proprii.

Același lucru se întâmplă și astăzi. Victor Ponta este cel care a ales, fără niciun fel de fundament, din ipocrizie și demagogie politică, să se recomande ca și român creștin-ortodox, deși actele sale nu dovedesc nici grijă față de cetățenii României, dar cu atât mai puțin o conduită demnă de un creștin pătruns întrucâtva de principii evanghelice. Acest Victor Ponta este cel care, într-o pozițe de conducere a guvernului României, a folosit poziția sa de putere și fondurile publice pentru a atrage de partea sa aprecierea publicului prin finanțări și măsuri anume distribuite pentru publicitate electorală și nu cu adevărat din grijă pentru buna guvernare a României.

Susținerea unui ierarh sau a unui cleric nu poate fi pusă în niciun caz la egalitate cu voința poporului. Oamenii prezenți la Liturghie nu sunt un corp unitar. Contrar părerilor agresiv anti-religioase, credincioșii nu sunt neapărat o masă ușor de manipulat. Prezența lor la Liturghie este un act de forță, o decizie personală care merge în sens contrar comodității contemporane. Credincioși sunt și oamenii simpli și oamenii educați. Masa de credincioși nu poate fi judecată după un singur criteriu, un singur aspect care le-ar defini profilul și personalitatea. A face așa este semn de superficialitate și îngustime a gândirii. Lucru care, cu tristețe o spunem, se întâmplă mult prea des.

Un ierarh sau un preot pot fi contrari voinței poporului și a credincioșilor. Oamenii au discernământ. Să crezi altceva este denigratoriu. Când trimiși ai PSD au vorbit recent într-o Biserică din diaspora, oamenii din biserică au protestat vehement. Este o impietate să ridici glasul în biserică, să răspunzi preotului sau celui care vorbește. Dar oamenii s-au văzut nevoiți să facă asta. Au simțit că este cazul. Situația a cerut acest lucru. Situație creată tocmai de ipocrizia și lipsa de principii a PSD, dar și a lipsei de simț critic a preotului care a permis prezența și discursul delegaților lui Victor Ponta.

Actele lui Victor Ponta și ale partidului său, la limita legalității și deseori dincolo de aceasta, reprezintă o evidentă și gravă imixtiune a statului în viața Bisericii și a credincioșilor. Au produs tulburare, au afectat grav, mai ales în această campanie electorală, imaginea Bisericii și credibilitatea ei în fața credincioșilor și, mai cu seamă, a celor care caută, a necredincioșilor care totuși nu sunt indiferenți față de Biserică.

Facem un apel către Biserica Ortodoxă Română să ia poziție față de actele grave de amestec ale clericilor și ierarhilor ortodocși în această campanie electorală pe care Victor Ponta a coborât-o la niveluri de agresivitate și demogagie de neînchipuit. Este inadmisibil ca Biserica Ortodoxă, prin ierarhii și slujitorii săi, să se asocieze în vreun fel cu cel care, din efectivă disperare, s-a aliat cu oameni extrem de agresivi, în limbaj și acțiuni, vinovați de atitudine naționaliste extreme și xenofobe. Actele unor astfel de ierarhi și clerici împietează grav imaginea Bisericii, deja serios afectată în ultimii ani de presa românească înfometată de scandal și senzațional, imagine negativă care se răsfrânge inevitabil asupra întregii Biserici, asupra tuturor ierarhilor și preoților care înțeleg totuși să își respecte rostul și lucrarea în Biserică.

Biserica suferă și credința oamenilor se va răci. Nu putem închide ochii și nici nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce politicieni corupți calcă în picioare credințele și valorile creștine și însăși nădejdea noastră în Biserica lui Hristos.


La data de 6 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a reexaminat hotărârea sa nr. 410, luată în şedinţa de lucru din 12 – 13 februarie 2004, privind problema implicării preoţilor în politică, care preciza următoarele:

CU PRIVIRE LA IMPLICAREA CLERULUI ÎN POLITICĂ, SFÂNTUL SINOD ÎŞI ÎNNOIEŞTE PUNCTELE DE VEDERE ŞI RECOMANDĂRILE DIN 13 – 14 FEBRUARIE 1996 ŞI 23 – 25 FEBRUARIE 2000 ŞI, ÎN LUMINA ACESTORA, HOTĂRĂŞTE:

1. În calitatea sa de cetăţean al Patriei şi de părinte duhovnicesc al tuturor enoriaşilor săi, indiferent de orientarea lor politică, preotul are libertatea, binecuvântarea şi îndatorirea ca, de pe poziţia şi prin mijloacele care-i sunt specifice, să participe la viaţa cetăţii, sprijinind activităţile menite să promoveze binele obştesc şi împotrivindu-se oricăror măsuri sau activităţi care se dovedesc a fi în contradicţie cu învăţătura şi morala creştină ortodoxă. Opţiunea sa politică se exprimă prin vot.

2. În conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), care stipulează că printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea şi demnitatea clericului se numără şi aceea de “a primi asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumeşti”, arhiereului, preotului, diaconului şi monahului îi este interzis să facă politică partinică, să fie membru al unui partid politic, să participe la campanii electorale, să candideze şi să devină membru al Parlamentului sau Consiliilor locale, primar, viceprimar sau să ocupe funcţii în administraţia publică centrală şi locală. Cel care va încălca aceste reguli, precum şi legământul depus la hirotonie, se încadrează în prevederile art.3, lit. “d” şi “e” din Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, având de ales între cariera politică şi misiunea preoţească, pentru totdeauna, fără drept de revenire în cler. Abaterile de acest fel vor fi judecate în Consistoriile eparhiale.

3. În acelaşi timp, Sfântul Sinod face un călduros apel către liderii partidelor politice din România să nu permită recrutarea de membri din rândurile clerului şi nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spaţiilor, slujbelor şi însemnelor bisericeşti. Sfântul Sinod îi asigură că Biserica – păstrându-şi echidistanţa faţă de partide – va continua să se implice în politica generală a ţării, contribuind – prin mijloace specifice – la apărarea democraţiei, a libertăţii, a credinţei în Dumnezeu, a independenţei şi integrităţii Patriei, respingând orice formă de totalitarism comunist ateu, precum şi orice formă de extremism.”
Constatând, însă, necesitatea disocierii angajamentului preotului în politica partinică, de prelungirea activităţii sale pastoral-sociale în viaţa comunităţii locale, în calitate de consilier local sau consilier judeţean independent, având aprobarea chiriarhului său, în urma discuţiilor care au avut loc şi a convergenţei opiniilor exprimate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât:

„Menţinerea hotărârii Sfântului Sinod nr.410/2004 privind interzicerea implicării clerului în politică. Totodată, aplicând principul iconomiei (pogorământ, dispensă), Sfântul Sinod hotărăşte ca, de la caz la caz, preoţii care îşi exprimă, în scris, dorinţa de a candida numai ca independenţi şi numai pentru Consiliile locale şi Consiliile judeţene să primească aprobarea chiriarhilor lor. Aprobarea va fi acordată în urma analizei solicitărilor preoţilor respectivi, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului Eparhial şi numai acelora consideraţi capabili să promoveze interesele comunităţii în Consiliile locale şi în Consiliile judeţene. Dacă, însă, se dovedeşte că preotul nu corespunde cerinţelor mandatului încredinţat, de a lucra şi apăra interesele comunităţii locale, atunci i se va retrage aprobarea. Această hotărâre adoptată de Sfântul Sinod este aplicabilă numai până când se vor găsi membri ai laicatului ortodox, bine pregătiţi, pentru a reprezenta interesele comunităţilor locale în care se află şi ortodocşi.

Politică comentarii

Siteul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Totuși, de prea multe ori, exprimarea lor se face într-un mod extrem de agresiv, fără coerență, și denotă mai degrabă un patos extrem decât o atitudine rațională.

Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.

Comentarii de tipul "toți preoții sunt niște X", "am văzut eu pe unul care...", "biserica este doar...", nu aduc absolut nicio contribuție.

Comentariile anonime vor fi cel mai probabil șterse, mai ales dacă sunt agresive (de orice parte s-ar poziționa). Pentru mai multe detalii legate de politica noastră privind comentariile, citește aici.

 • Andrei

  Excelent spus. În calitate de creștin ortodox care încearcă să fie demn de această calificare, vă mulțumesc.

 • Clazarify

  Amestecul bisericii in politica a fost mai mult banuit pana acum; banuiala s-a transformat in certitudine in aceasta saptamana, spre paguba BOR, care il sprijina fatis pe Victor Ponta. Riscul este enorm pentru biserica – victoria lui Ponta va insemna indepartarea de BOR a milioane de crestini ortodocsi care il sustin pe celalalt candidat. Si cu tristete va spun ca eu sunt unul dintre ei.

 • Aghioritul

  În ce lume trăiți fraților?! Nu înțeleg de ce sunteți asa de scandalizați având în vedere realitatea în care trăim. Aveți impresia ca anumiți sau mai toți ierarhii din cadrul B.O.R,sunt sfinți? Istoria ne.a demonstrat.o de nenumărate ori ca si.n asta tagma exista cozi de topor. Asa ziși ierarhi ortodocși au fost mari eretici și trădători, treziți.va la realitate! Chiar credeți ca acei 86% romani ortodocși sunt cu adevărat practicanți? Sa.mi fie cu iertare, dar atâta vreme cât schimbarea nu începe cu noi, cum ne permitem sa cerem altora sa se schimbe?!? Ne meritam soarta actuala! Condoleanțe poporului roman!

 • Carmen

  Tocmai asta se si vrea, indepartarea oamenilor de Biserica. Dar…nu Il lasam noi pe Hristos, si Biserica Lui. Sa vedem!

 • paul

  Sa nu uitam ca decizia rastignirii lui Iisus Hristos a fost politica . Rusine BOR . De aceea ar trebui sa se fereasca BOR de politica.Politica si religia nu au nici un interes comun intr-un stat de drept.Politica inseamna dispute ,confruntari,decizii luate stramb pentru anumite inteterese ,biserica inseamna pace sufleteasca ,rugaciune,impacarea cu sine insusi …….

 • alex

  Implicarea Preafericitului Patriarh in sustinerea candidatului consider ca nu a fost una voita ci mai mult impusa de catre acesta! Cu totii stim ca pentru finalizarea constructiei Catedralei Mantuirii Neamului mai este nevoie de foarte multi bani (fonduri, spondorizari etc) si acestea nu pot veni din partea credinciosilor ci din partea celor cu functii! Asa cum primarul din satu mare(sper sa nu fac confuzie)a facut un mare scandal, intr-o sedinta a consilului local ca daca ponta nu iese presedinte vor fi taiate toate fondurile mentinand de asemenea de sustinerea unui ierarh sunt mai mult ca sigura ca implicarea bisericii in politica a devenit mai mult o obligatie pentru anumite fonduri…acest lucru eu nu il accept, sincer! Intr-un judet (asta stiu din sursa sigura dar nu voi mentiona numele judetului respectiv), maicile unei manastiri mi-au spus asta in ziua votului”voteaza cu ponta ca e crestin si daca nu votezi cu el ai sa ai mare pacat (acele maici primise canon sa mearga la vot de la duhovnicul lor, insa acel canon venise de mai sus pt ca in acea manastire tv nu sunt, radio nici atat si plus de asta duhovnicul avand 90 de ani nu stie si nici nu il intereseaza de politica si lucrurile lumesti)…eu sincer la biserica nu merg sa vad ierarhii sau preotii, eu merg ca sa ma rog si sa imi pastrez legatura cu d-zeu insa acolo era singurul loc in care nu vroiam sa aud sau sa vad oameni din politica…ca sa nu mai zic ca ponta de cuvioasa parascheva, la iasi, era tare evlavios si smerit pe scena in timpul sf.liturghii (asa ca de ochii lumii), insa dupa aceea el a fost printre putinii oficiali care nu s-a inchinat la moaste (si nu din lipsa de timp sau alte chestii)si mai are tupeul sa se numeasca crestin?

 • Degeaba e Ponta ortodox in acte …si nu doar ponta ci fiecare dintre noi …daca nu exista credinta adevarata daca nu exista nastere din nou …daca nu traim cu Domnul!
  Ponta se vede clar ca e un fatzarnic si jumatate…si la fel si muti din cei care conduc acest cult.
  Doamne ai mila de noi !

 • Ionut Ioan

  1.Cu credinta nu defilezi, crezi sau nu o faci pentru tine…
  2. Primarul, dascalul si preotul au fost stalpul comunitatii… deci demni de urmat
  3. Au existat derapaje pentru ca si ei sunt supusi pacatului si a aparut vorba populara ” Sa nu faci ce face popa ci ce spune …” acum nici asta nu mai este buna 🙁

 • Lucian

  Cum era aia: Ponta Pupa Poala Popii……

 • Atena Alexa

  As vrea sa amintesc un lucru arhicunoscut si anume ca, in viata, fiecare om face alegeri si, fie ca vrea, fie ca nu, alegerile ii apartin in totalitate. Faptul ca se lasa presat de circumstante dintre cele mai diferite, tot o alegere personala este. Dovada faptul ca, in aceleasi circumstante, oameni diferiti aleg diferit. In aceleasi conditii vitrege, unii aleg sa se vanda, altii nu. Circumstantele care le-au determinat alegerea nu ii exonereaza de o parte din alegerea facuta, ei nu au ales intr-o masura mai mica, fiindca circumstantele au facut restul trebii. De aceea, eu vad in mai multe locuri in acest articol, o pozitie nu in totalitate obiectiva fata de alegeri clare ale unor fete bisericesti. Eu vad, in egala masura, “ipocrizia și lipsa de principii” si la PSD, si la preotul ” care a permis prezența și discursul delegaților lui Victor Ponta”. Vad o alegere personala, de-a lungul istoriei, a unor “ierarhi ai Bisericii” care ” au înțeles să renunțe la menirea lor de chip al lui Hristos în Biserică, și să aleagă să se implice într-un mod contrar moravurilor creștine în viața cetății” cu o constiinta alterata “tocmai datorită presiunilor conducerii seculare”. Vad in acesta alterare constiintei, tot o alegere proprie, totala a respectivilor fete bisericesti. In rest, bravo pentru articol.

 • cristi

  dragii mei,mai nou ierarhii sunt ajutati de liderii politici sa ajunga in scaunul arhieresc asa ca tre sa le multumeasca cumva,insa,sa nu uitam ca adevarata biserica ortodoxa nu se reazama pe umerii ierarhilor ci pe rugaciunile pustnicilor si a preotilor cu suflet curat,care slujesc prin te miri ce altare saracute,sau prin te miri ce catune,acolo sta adevarata biserica ortodoxa,care nu are nici o treaba cu alegerile,stiti ce spunea parintele ,,ilie cleopa,, atunci cand a fost propus patriarh:,,fugiti cu nebuniile astea de la mine,caci daca accept nu voi mai fi niciodata parintele cleopa,voi fi doar ilie cleopa”.astia sunt doar mascarici care nu sunt constienti de ce rasplata vor primii in ceruri. Dumnezeu sa-i ierte!

  • Atena Alexa

   Mascaricii care nu stiu ce rasplata vor primi in ceruri, pana a ajunge in ceruri sau altundeva in viata de dincolo, reprezinta poluri de putere pe pamant. Acest tip de mascarici, de cand e lumea, sunt prezenti in varfurile institutionale in orice religie si au ravnit bani, averi, functii, folosindu-se de mase mari de oameni pe care “incearca” sa ii manipuleze. Pe unii si reusesc. Fac parte, prin simpla verbalizare a opiniilor mele (care pot fi gresite sau nu, in diferite masuri) dintre cei pe care ortodocsii ferventi ii includ in categoria rau voitori/ dusmani ai religiei ortodoxe care, nici mai mult nici mai putin, stau la panda, vaneaza si gonfleaza greselile fetelor bisericesti si fata de care ei, ortodocsii ferventi , acum, in campanie, isi redimensioneaza “lupta” cea de toate zilele. Habar nu au ca sunt ortodoxa, ma rog si cred, ma intereseaza preceptele religiei ortodoxe, dar nu numai. Pur si simplu, cand ei striga ca nu toata biserica ortodoxa e corupta precum reiese ca sunt unii care fac parte din ea si cer sa nu generalizam, ei o fac atunci cand dau de pareri pe care le considera amenintare la “casta” lor si ii includ pe toti la capitolul dusmani. Si uite-asa, multi se vor departa de biserica, dar am convingerea ca nu de biserica cea adevarata, a lui Hristos. Biserica Ortodoxa Romana este o institutie si mie mi-a dovedit-o din plin ca intre credinta si ea este o asa de mare diferenta…

 • petrica

  foarte bine spus

 • Loredana Pop

  Ideea este nu aceea de a alege între un ortodox si un protestant ci aceea de a alege un hot dovedit, căpetenie de hoti numai pentru că este român si ortodox. Porunca „nu fura” se transformă în „fură dar fii ortodox român”. Părerea mea.

 • Adrian Stoica

  Mărturisesc că nu înțeleg nimic. Deci, pe de o parte, lăudăm Biserica Ortodoxă și-i apărăm dreptul sacru de a fi întreținută, dar pe de altă parte îi negăm dreptul de a influența alegerea acelui stăpân care i-ar oferi cele mai consistente pomeni. Un fel de: biserica e bună, dar clerul e nașpa. Să fim serioși!
  Și, da, sunt un ateu care votează Ponta.

  • Nu clerul, ci unii clerici.

   • Adrian Stoica

    Unii, fie. Dar acești “unii” sunt, de fapt, regula și nu excepția.
    Ar trebui să privim lucrurile și dincolo de ortodoxie. Ce fac, de exemplu, greco-catolicii sau protestanții? Sau, mai ales, neoprotestanții?
    Ce fac? Fac propagandă electorală de cea mai joasă speță, ba chiar candidează și, uneori, sunt și aleși. Și asta cum e? Asta nu ne privește, noi suntem ortodocși, ce fac alții e păcatul lor. Fals …
    Ăsta să fie cel mai mic păcat al ortodoxiei!

    • Adrian Stoica

     Hm … nici nu știu ce să zic. E un moment greu pentru BOR, dar și o șansă. Nu, nu poți ieși și să spui că, uneori Dumnezeu lucrează (și) prin străini fără a-ți pune propriul tău statut în discuție.
     Și cred că, până la urmă de asta e vorba, de averea bisericii. E și aici o concurență acerbă, iar dacă BOR nu va înțelege, va dispărea, pur și simplu. Eu am văzut așa ceva în localități mici, în sate. A venit un popă lacom și rezultatul a fost că foarte mulți enoriași au trecut la neoprotestanți. Chiar nu e de glumit!

     • Agema

      Conform oranduielii crestine Biblia reprezinta legea. Biblia reprezinta legea cu precedentele sale pentru umanitate date de Dumnezeu. Statul secular se bazeaza pe consensul unei majoritati temporare care apara interesul acelei majoritati. Cele doua sunt incompatibile.
      Rolul Bisericii este acela de a fi o alternativa la instrumentele si conceptele promulgate de statul secular, nu un instrument al acestuia.

     • Biserica creștină, în nenumărate cazuri, s-a ghidat după consensul sinoadelor, începând cu primul, al Sfinților Apostoli la Ierusalim, și continuând cu sinoadele/conciliile ecumenice și locale. Articolul tocmai asta evidențiază, că s-a luat o hotărâre în Sinod și nu a fost respectată.

    • Ce m-a interesat pe mine în acest articol a fost în principal inconsecvența cu decizia sinodului. În al doilea rând a fost atașamentul față de Victor Ponta. Chiar și dacă, să spunem, Biserica și-ar fi permis deschis și oficial să se implice în campania electorală, alegea VP nu ar fi fost nici pe departe una justificată.

   • SilviuD

    Ca nu intelegi nimic nu mai mira pe nimeni. Ca-l alegi pe Ponta…din nou nu mai mira pe nimeni. Pai daca nu ai cultura necesara si aparatul critic necesar pentru a luat niste decizii politice corecte si argumentate ce pretentii putem avea ca tu sa intelegi astfel de articole si sa dialoghezi civilizat in legatura cu subiecte mult mai sensibile cum ar fi cele teologice?

    • Adrian nu cred că s-a luat vreodată de cineva personal pe acest site și a fost întotdeauna civilizat. Tu, pe de altă parte…

     • SilviuD

      Civilizat? Deci toate postarile alea inutile in care in mod “fin” (pentru unii si grosolan pentru altii) a categorisit crestinii drept oameni cu probleme mintale de fapt erau niste expuneri foarte civilizate? Interesant, bine de stiut. Pai daca asta este nivelul de civilizatie la care ne raportam atunci intr-adevar nu sunt civilizat. Oricine citeste macar 4-5 postari ale acestui individ isi da seama ca are de-a face cu un om obsesiv-compulsiv a carui scop in viata este sa arunce cu noroi in religie/credinta. Cum altfel ai putea sa explici faptul ca desi posteaza de foarte mult timp pe acest site niciodata nu a dorit sa porneasca un dialog ci doar sa-si expuna niste pareri nefondate, agresive si mereu jignitoare la adresa crestinilor? Asa cum eu nu ma duc pe site-urile ateilor sa-i jignesc ma astept sa fie valabil si reciproca.

     • Asta e ultimul tău comentariu pe acest site. De acest tip sau de tot. Alege.

     • Adrian Stoica

      Oamenii cu păreri opuse sunt cei care ne deschid ochii, nu cei care ne împărtășesc întotdeauna opiniile.
      Dar, dacă opinia e o înjurătură sau/și un atac la persoană, mai bine nu. Mulțumesc, SilviuD.

     • SilviuD

      Citez : “Medicii definesc psihoza ca fiind o “tulburare mintală caracterizată printr-o dezorganizare a personalității, pierderea simțului realului și transformarea în delir a experienței trăite”.
      Pe de altă parte, credința religioasă este – nu, nu o definim ca o tulburare mintală – postulează existența unei supra-realități dincolo de realitatea concretă, “măsurabilă” sau “pipăibilă”, sau măcar deductibilă printr-un exercițiu logico-științific comun, o supra-realitate așadar incognoscibilă, acum și în vecii vecilor – o fi având această idee ceva în comun cu “pierderea simțului realului”, sau nu?”

      Asta ce e? Categorisirea unui grup de oameni drept psihotici NU este deloc grav sau jignitor. Deloc. Daca afirm ca individul asta are lacune grave in cultura generala (fapt cat se poate de evident prin prisma argumentelor sale puerile ,ilogice si false) si ca ii lipseste cu desavarsire mecanismul critic necesar pentru a intelege un esafodaj logic atunci eu sunt cel care face atacuri la persoana si injura.
      Sunt destul de sigur ca nu am injurat iar atacurile la persoana sunt subiective. Eu pot sa ma simt lezat ca cineva nu crede in Dumnezeu si sa consider acest lucru un atac la credinta mea, persoana mea.
      Din pacate vad ca aici ipocrizia este mai presus de sinceritate/corectitudine. De nenumarate ori i s-au oferit argumente in legatura cu credinta in mod general, anumite cutume si obiceiuri, anumite mituri etc. El a decis sa ignore aceste lucruri si sa-si verse frustrarile in continuare jignind intr-un mod halucinant ca intr-un final tot el sa se arate consternat de raspunsurile la actiunile sale. Mai mult este catalogat drept civilizat.
      P.S. : Psihoza este un termen medical folosit pentru a descrie starea mentala in care gandirea si perceptia sunt afectate grav. Este adesea acompaniata de non-ințelegerea comportamentului propriu. Acum daca ma gandesc mai bine si analizez postarile lui Adrian Stoica s-ar putea ca el sa se incadreze mult mai bine in aceasta categorie, mai bine decat chiar si cel mai mare fanatic religios cunoscut vreodata.

      P.S. Cristian eu cred ca tu esti confuz. De multe ori vad ca-ti schimbi parerea in legatura cu anumite aspecte in functie de interlocutor. Din pacate si anumiti preoti fac acest lucru iar pentru atei asta este semn de slabiciune. Daca tu chiar esti credincios arata acest lucru. Mi se pare foarte aiurea sa afirmi un lucru ca mai apoi sa incepi sa dai inapoi de fiecare data cand esti luat la intrebari. Daca tu chiar crezi ce ai spus mai sus : “Adrian nu cred că s-a luat vreodată de cineva personal pe acest site și a fost întotdeauna civilizat. Tu, pe de altă parte…” atunci iti recomand sa citesti toate postarile lui Adrian cu atentie.
      Daca ramai la aceeasi parere atunci te salut respectuos si-mi pare rau pentru interventiile mele. Credeam ca aici nu vor mai fi atei ignoranti pusi pe harta si insulte….cand vad ca acestia categorisesc crestinii drept bolnavi mintal si sunt considerati civilizati…poate e mai bine sa va las sa discutati intre voi si atat.

     • Una este să pui egal între credința religioasă și psihoză, și alta e să îi spui unui “individ”, bă tu ești bolnav “obsesiv-convulsiv”.

      Prima e nefondată, sunt de accord și i-am contra-argumentat la momentul respectiv. Dar în cazut tău, te simți lezat de o generalizare și ataci cu un “diagnostic” foarte individualizat și foarte la persoană.

      Faptul că exprimă o opinie falsă nu face intervenția lui necivilizată. Faptul că exprimi un adevăr, de credință nu uita, nu face intervenția ta civilizată. Spune-ți părerea și abține-te de la remarci pe lângă care nu arată decât că ești enervat.

 • Ely

  Oricine ar ieși tot își va satisface apropiații si aceștia la rand lor pe alții. Ăsta e de când lumea. Ca e ortodox practicant sau nu, eu cetățean roman creștin ortodox măcar religia sa nu mio trădez. Amin. Asta e părerea mea voi ceilalți faceți ce doriți. Sa ne respectam alegerile.

 • Paul

  Da! Este trist!
  Cred ca mai usor e sa faci un om sa devina Ortodox,decat sa distrugi fatarnicia unui om care se crede Ortodox.
  Mai simplu si real ar fi sa devina Iohanis Ortodox decat sa lase Ponta fatarnicia!
  Voi oameni buni,ce ziceti?

 • LUCY

  De acum Biserica ortodoxa sa fie ajutata financiar de candidatul sau preferat- Ponta. Daca tot e crestin ortodox, sa dovedeasca. Din pacate, Biserica Ortodoxa nu de binele poporului ii pasa, ci de binele bisericilor sa fie cat mai poleite cu aur, cu pictura cat de scumpa, sa fie cat mai multe podoabe la gat, asemenea fariseilor, de parca doar asa ne putem mantui si doar asa ne putem ruga.De ce nu zice pretul unei picturi sa o doneze unei case de copii? S-au unei familii cu adevarat nevoiase? ca sunt destule. Asta ar da dovada de bunatate, milostenie, iubire frateasca pe care o propovaduiesc cu atata patos.Desi sunt ortodox, va recomand fratilor, o data in viata, intrati de curiosi la o slujba greco- catolica si sunt sigur ca ve-ti recastiga increderea in biserica. Acolo accentul nu cade pe bani, ve-ti vedea la simplitatea bisericii ci pe credinta, iubire si ajutorare.