A.S.U.R. - între ignoranță și conspiraționism despre educația religioasă din România

A.S.U.R. – între ignoranță și conspiraționism despre educația religioasă din România

|
16/09/2014
|
0 comentarii
|

gradinita

Ateismul românesc, profund tributar comunismului și perioadei negre ce a urmat căderii acestuia în 1989, este agresiv și ignorant într-o măsură care face încă orice dezbatere civilizată imposibilă. Mare parte din vocea ateismului românesc este cuprinsă în caricaturi și deriziuni inepte pe paginile Facebook dedicate. Multe mituri și incorectitudini factuale cu privire la credințele religioase preluate de pe marele internet cu valoare de adevăr, pe nerumegate și fără simț critic.

Ateismul contemporan, în general și în mare măsură, trăiește un ev întunecat. Mituri născute din ignoranță în secolele modernității sunt profesate fără rușine și fără discernământ prin intermediul internetului. Se construiește astfel justificarea unei agresiuni continue asupra valorilor tradiționale, asupra celor care mai cred, celor care aleg să lupte împotriva unor curente din ce în ce mai puternice înspre consumerism, egoism, și anulare a oricăror repere spirituale.

Din formele organizate ale ateismului românesc, Asociația Secular Umanistă din România, găsește de cuviință, pe un tot strident, slab dar impacientat, care de acum îi este caracteristic, să reclame situații “îngrijorătoare” din învățământ sau relația statului cu cultele religioase. Asta în mod repetat, monoton, superficial, panicat, fără argumente serioase, fără capacitatea de a propune soluții realiste și, mai grav, fără a lăsa pentru o secundă să se înțeleagă că au abilitatea de înțelege dimensiunea reală a situației și a problemei, acolo unde nu este pur și simplu imaginată.

A.S.U.R. a făcut recent un apel către Ministerul Educației să înlăture “conflictele de interese” acolo unde un profesor de religie este în același timp profesor la o altă materie sau ocupă o poziție de conducere. Într-un spirit conspiraționist, vecin cu paranoia, președintele A.S.U.R. vede în această situație un “mecanism, foarte bine elaborat, de îndoctrinare religioasă” și, cităm, “o adevărată ‘biserificare’ a școlilor”.

Președintele A.S.U.R. dovedește în acest caz o crasă incapacitate de a discerne elementele situației. Este confuz, intenționat sau nu. Departe de o analiză rațională, a unui om care dorește o îmbunătățire a situației, președintele A.S.U.R. poartă un discurs agitat, lipsit de spirit critic. Face afirmații fără acoperire și se folosește de cazuri izolate, distorsionate și trunchiate, pentru a formula concluzii abuziv de ireale și extravagante.

Biserica Ortodoxă Română, la fel ca și celelalte culte recunoscute în România, au control (de multe ori parțial) asupra conținutului materiei religie predate în școală. De asemenea are control disciplinar. Dar de aici până la a vedea în profesorii de religie un fel de mijloace de control și subjugare a sistemului educațional de către Biserică, este distanță mare, acoperită numai de o imaginație care, cităm pe domnul Pătrașcu, “frizează patologicul”.

Niciun caz de “abuz” semnalat de A.S.U.R. nu raportează imixtiunea efectivă a Bisericii Ortodoxe în procesul de învățământ. Nu se predă, la ora de istorie, istoria Bisericii Ortodoxe sau istoria creștinismului. Nici la orele de știință sau matematică doctrina creștină.

A.S.U.R. nu dă dovadă doar de lipsă de argumente, de ignoranță religioasă (fapt rușinos în condițiile în care critică religia), ci și de lipsă de empatie socială. Orice gest al credincioșilor este pus în ghilimele, este precedat de un “așa zis”, sau de un (!) plin de semnificație. Nimic din ce fac ceilalți nu are valoare.

A.S.U.R. nu cere și nici nu propune obiectivitate, sensul real al “neutralității”. Ci propune neutralizare, excludere, conformism și îndoctrinare ideologică ateistă. Propune istoria religiilor în locul religiei confesionale, lucru foarte rar implementat în Uniunea Europeană. Firește o istorie ateist-naturală a religiilor, în care religiile sunt fundamental false, produsul imaginației și ignoranței, dogma fundamentală a ateismului militant-agresiv contemporan.

Politică comentarii

Siteul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Totuși, de prea multe ori, exprimarea lor se face într-un mod extrem de agresiv, fără coerență, și denotă mai degrabă un patos extrem decât o atitudine rațională.

Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.

Comentarii de tipul "toți preoții sunt niște X", "am văzut eu pe unul care...", "biserica este doar...", nu aduc absolut nicio contribuție.

Comentariile anonime vor fi cel mai probabil șterse, mai ales dacă sunt agresive (de orice parte s-ar poziționa). Pentru mai multe detalii legate de politica noastră privind comentariile, citește aici.