A.S.U.R. incită la ură împotriva Bisericii Ortodoxe și susține birocrația împotriva intereselor copiilor

A.S.U.R. incită la ură împotriva Bisericii Ortodoxe și susține birocrația împotriva intereselor copiilor

|
14/02/2015
|
14 comentarii
|

Asociația Secular-Umanistă din România a făcut un apel către parlamentari prin care le solicită să respecte, într-un mod convenabil agendei A.S.U.R., decizia Curții Constituționale în privința orelor de Religie. Apelul este initulat agresiv “Reprezentanți ai societății civile lansează un apel către Parlament: Respectați decizia Curții Constituționale! Apărați copiii, nu Biserica!“.

Copiii Școlii Gimnaziale ”Sfinții Trei Ierarhi” împreună cu Preafericitul Părinte Daniel

Toate inițiativele A.S.U.R merg împotriva și nu în favoarea copiilor. Ei au o agendă și vor ca elevii să fie lipsiți de o bună pregătire religioasă în cofesiunea de care aparțin și, în schimb, să învețe echidistant despre toate religiile, ca și cum religia lor ar fi pur și simplu o simplă opinie între multe altele, firește falsă. Este agenda ateismului care consideră că toate religiile sunt false, construcții de mituri și norme învechite și, de aceea, trebuie învățate ca istorie.

A.S.U.R. nu se gândește nici la miile de profesori și învățători care vor trebui an de an să depună un efort considerabil, împreună cu elevii și părinții lor, să îndeplinească formalitățile legale. De aceea, fără niciun fel de respect față de concetățeni, A.S.U.R. insistă pe implementarea variantei celei mai birocratice și care presupune cel mai mare efort din partea personalului didactic și a elevilor.

În ce fel se consideră Domnul Pătrașcu “reprezentant al societății civile”, nu știm, în condițiile în care acesta a declarat de curând că “ora de religie este un sistem idiot, care atrage idioți și produce alți idioți”. Și cum își permite Domnul Pătrașcu să mai aibă vreo pretenție de participant la această dezbatere când apreciază apelative ca “tâmpită” și “retardă” la adresa unei femei director de școală.

“Biserica Ortodoxă incită (s.m.) Parlamentul României să încalce o hotărâre a Curții Constituționale. O astfel de prevedere, dacă ar fi adoptată de către Parlament, ar însemna o revenire mascată la principiul acordului prezumat privind studierea religiei, în contradicție flagrantă cu litera și cu spiritul deciziei Curții.”

Nu numai că aceste 5 ONG-uri, semnatare ale apelului, văd “incitare” acolo unde Biserica Ortodoxă nu a făcut decât să își manifeste o libertate democratică de a înainta o propunere legislativă, dar, se pare, reprezentații acestora sunt și analfabeți funcționali. Sau poate nu au citit atent propunerea Bisericii Ortodoxe și s-au grăbit să reacționeze instictiv, ca un câine de pază al unei ideologii radicale împotriva intereselor cetățenilor. Curtea Constituțională nu a precizat, și nici nu ar fi avut puterea să facă acest lucru, ca elevii sau părinții să depună o cerere la începutul fiecărui an școlar. Felul în care hotărârile Curții vor fi implementate încă sunt supuse dezbaterii. Și Biserica Ortodoxă s-a implicat în această dezbatere în virtutea unui drept democratic.

Fapt este că de acum încolo participarea la ora de Religie se va face în urma unei cereri. Acest lucru este implicit recunoscut de semnatarii acestui apel plin de grijă pentru copii. Nu este nicicum vorba despre o revenire “mascată” la acordul prezumat. Dacă se depune o cerere, exact ce a dorit domnul Emil Moise, acordul este explicit. Biserica Ortodoxă este explicit în favoarea deciziei Curții Constituționale, deși, trebuie să o spunem, este o decizie nefericită din punct de vedere birocratic. Aceste ONG-uri doresc, acum, ca haosul birocratic să fie maxim. Puțin le pasă lor de milioanele de copii și părinți care doresc participarea la orele de religie. Atât de puțin le pasă și atât de mult își doresc să pună bețe în roate predării orei de Religie încât consideră firesc, deși nu este, să se depună anual o cerere în acest sens. Nu cei care doresc ora de Religie și care, acum, sunt implicit liberi să nu participe la aceste ore, ci chiar cei care și-au exprimat în scris acordul și dorința. Tocmai ei să mai depună iar și iar încă o cerere.

“De ce se teme Biserica de libera opțiune a părinților?”

Domnul Pătrașcu, evident, trăiește într-o lume a lui, paralelă cu realitatea. Nicăieri în declarațiile Bisericii Ortodoxe nu este pusă la îndoială libera opțiune a părinților din moment ce se acceptă participarea la ora de Religie în urma unei cereri explicite în acest sens.

“De ce încearcă Biserica să-i constrângă pe elevi să accepte orele de religie?”

Biserica Ortodoxă s-a declarat explicit în favoarea posibiltății ca un elev să nu mai participe la ora de Religie chiar și după ce acesta a depus o cerere prin care și-a manifestat interesul pentru această disciplină. Cum este aceast lucru o “încercare de a-i constrânge pe elevi să accepte orele de religie”? Înțelegem din această panică vecină cu paranoia că Domnul Pătrașcu nu se poate abține și nu poate accepta o situație care nu îl incomodează pe dânsul cu nimic dar, evident, nu îi convine deloc ideologic. Nu se potrivește cu propria-i viziune asupra societății, o societate în care o minoritate infimă decide ideologic regulile la care trebuie să se supună necondiționat majoritatea. Cum este asta toleranță? Cum este asta democrație? Cum este asta umanism? Nu este, ci este tocmai contrariul.

Iată, unul câte unul, și argumentele lipsite de fond aduse de A.S.U.R. împreună cu celelalte ONG-uri semnatare ale apelului:

“1) un copil evoluează foarte mult din punct de vedere intelectual și emoțional în cei 13 ani cuprinși între înscrierea în clasa pregătitoare și absolvirea liceului, iar, în timp, atitudinea sa față de religie poate să varieze semnificativ​.”

Lucru recunoscut și acceptat de Biserica Ortodoxă, cum am spus mai sus, și de aceea se propune posibilitatea că, în urma unei cereri, să nu se mai urmeze ora de Religie, dacă inițial s-a depus o cerere pentru participarea la această disciplină.

“2) pentru o decizie informată privind participarea la orele de religie, părinții au nevoie de informații concrete privind conținutul manualelor, temele abordate în cadrul orelor, maniera de comportament a profesorilor, iar toate acestea se pot obține doar după ce copilul începe să frecventeze școala.”

Un părinte care dorește să fie informat poate consulta programa și manualele de Religie cu mult timp înainte să înceapă școală. Toate informațiile sunt publice pe internet și, dacă este nevoie, se poate obține foarte ușor accesul la un manual de religie încă înainte de începerea unui an școlar. Cu atât mai ironic este acest argument, cu cât în nenumărate rânduri A.S.U.R. și alte entități “liber-cugetăroare” au dat dovadă de o crasă lipsă de educație și informare în chestiunile orelor de Religie.

“3) în foarte multe unități de învățământ se întâlnesc profesori de religie care ocupa funcția de director, de director adjunct sau de diriginte, fiind astfel în poziția de a exercita presiuni asupra părinților și a elevilor pentru a accepta participarea la orele pe care ei înșiși le predau.”

Este cumva interzis ca un profesor de Religie să ocupe funcția de Director sau de Diriginte? Cu siguranță nu. Dacă se vor comite abuzuri, acestea trebuie identificate și luate măsurile de cuviință. Dar această posibilitate nu este un impediment în implementarea unei legislații care trebuie să existe tocmai datorită obligației Statului de a asigura un drept constituțional la educație religioasă în școlile publice din România. Simpla mențiune a acestui fapt este de o inepție incredibilă. Mai ales că este valabil și contrariul, adică profesori, diriginți, învățători cu preconcepții și o aversiune anti-religioasă pot face același lucru, anume să depună presiuni împotriva bunei desfășurări a orei de Religie.

Adoptarea de către Parlament a unor dispoziții în conformitate cu cerințele Patriarhiei ar veni în contradicție cu Constitu​ț​ia, cu Legea Cultelor (489/2006), cu Legea drepturilor copilului (272/2004) și, în mod evident, cu decizia 669/2014 a ​Curții Constituționale​. Parlamentul a fost ales pentru a apăra interesele tuturor cetățenilor.

Nu puneți mai presus de interesele copiilor interesele particulare ale unor culte religioase!

A.S.U.R. întodeauna și fără excepție a văzut în predarea Religiei în școală un interes ascuns al Bisericii Ortodoxe. Nu “cultele religioase” sunt problema A.S.U.R., ci numai Biserica Ortodoxă. De acea și apelul lor numește în mod explicit “Biserica”. Aceste asociații au preocupări și tulburări conspiraționiste. Nu au nici cea mai mică grijă pentru “interesele copiilor”. Ei au ce au cu Biserica Ortodoxă Română. Limbajul, atitudinea, apelurile nu sunt altceva decât expresia unei uri, a unei aversiuni viscerale împotriva religiei și a Bisericii Ortodoxe Române în special. Acești oameni nu au liniște și nici vor liniște pentru alții atâta timp cât creștinătatea are ceva de spus în educația din România.

Trebuie să ne mire că semnatarii acestui apel sunt oameni care înjură creștinii? Oameni, cum este Doamna Alina Mungiu-Pipidi, care a realizat o piesă de teatru pornografică și blasfemiatoare la adresa creștinismului? Sau o organizație (SECS, sic!) care dorește educație sexuală obligatorie în școlile din România? Și știm foarte bine ce fel de sexualitate este în mod special dorită ca educație pentru adolescenți și ce se înțelege prin “sănătate reproductivă”.

Până în prezent, scrisoarea deschisă a fost semnată de: Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR), Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, Asociația Mame pentru Mame, Centrul FILIA, Asociația Umanistă Română, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) și Societatea Academică din România (SAR), GRADO, Asociaţia Elevilor din Constanţa.

Iată mai jos și apelul făcut de Biserica Ortodoxă Română către Parlament.


 

Sfântul Sinod al Biserii Ortodoxe Române, în ședințele sale de lucru din 16-17 Decembrie 2014 și 5-6 Februarie 2015, a luat act de Decizia Curții Constituționale a României nr. 229 din 12 Noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59, din 23 Ianuarie 2015, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, alin. (2), teza întâi din Legea învățământului nr. 84/1995 și a dispozițiilor art. 18, alin. (2), teza întâi din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 18 din Legea educației naționale nr.1/2011 are următorul conținut: (1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constutuțional de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii. (2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul monor, elevul poate să nu frecventeze orele de Religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. (3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cultele religioase recunoscute oficial de stat.

În motivarea Deciziei Curții Constituționale se afirmă dreptul părinților de a asigura educația copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri (paragr. 19), precum și obligația Statului român, neutru și imparțial (paragr. 22), de a asigura predarea Religiei șși de a include această disciplină în planul cadru de învățământ (paragr. 16). Școala trebuie să fie descrisă pentru idei și valori religioase, de aceea statului îi este interzis să adopte soluții legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect față de convingerile religioase sau filosofice ale părinților (paragr. 20-21). Pe de altă parte, Curtea Constituțională a României consideră că libertatea conștiinței și religiei în domeniul învățământului religios trebuie să aibă întodeauna un sens pozitiv – persoana alege să studieze religia, iar nu un sens negativ – persoana alege să nu studieze religia (paragr. 19).

Menționăm că prezența disciplinei Religie în învățământul preuniversitar românesc este în conformitate cu: prevederile art. 32, alin. (7) din Constituția României (Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege); prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (În învățământul de stat și particular, predarea Religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute). În contextul legislativ european, în mai multe țări ale Uniunii Europene, este asumată o perspectivă similară cu cea precizată în art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (disciplină obligatorie, predată confesional): Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Malta.

Pentru modificarea art. 18, alin. (2), în sensul celor stabilite prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 669 din 12 Noiembrie 2014, Patriarhia Română propune ca înscrierea la disciplina Religie să se facă la începutul școlarizării, pentru toată perioada acesteia, de către elevul major ori părintele sau tutorele legal instituit pentru elevul monor, care va semna o cerere-tip de înscriere a elevului pentru frecventarea orelor de Religie pe toată durata școlarizării. O eventuală retragere a elevului de la orele de Religie sau o reânscriere a celor care au renunțat pe parcursul școlarizării se va face tot prin cerere scrisă, la începutul anului calendaristic, pentru anii școlari următori. Școala are obligația să creeze condițiile necesare pentru ca elevul major, părintele sau tutorele legal instituit să-și poată exercita aceste drepturi.

Pentru susținerea acestei propuneri legislative aducem următoarele argumente:
1. Propunerea este în concordanță cu prevederile art. 29 și ale art. 32 din Constituția României, asigurând deopotrivă libertatea de conștiință și dreptul la învățătură.
2. Asigurarea continuității studiului Religiei pe parcursul unui întreg ciclu școlar respectă principiul didactic al învățării sistematice și coerente.
3. Valabilitatea cererii-tip pe toată durata școlarității asigură încadrarea personalului didactic pe catedre de Religie în unități de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare (în prezent sunt aproximativ 6800 profesori de Religie, dintre care 4266 sunt titulari; majoritatea – 5445 de profesori de Religie – au obținut grade didactice).
4. Pentru înscrierea elevilor la orele de Religie sunt necesare măsuri administrative facile atât pentru părinții elevilor, cât și pentru conducerile unităților de învățământ preuniversitar.
5. Disciplina școlară Religie propune, nu impune, valori spirituale și morale ce stau la baza culturii europene și naționale, valori la care elevii trebuie să aibă acces în mod real, deoarece au un rol formativ deosebit, demonstrat și de studiile educaționale și sociologice în domeniu.

Prin urmare, vă rugăm să susțineți propunerea Patriarhiei Române pentru modificarea art. 18, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în urma Deciziei Curții Constituționale a României nr. 669 din 12 Noiembrie 2014.

Politică comentarii

Siteul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Totuși, de prea multe ori, exprimarea lor se face într-un mod extrem de agresiv, fără coerență, și denotă mai degrabă un patos extrem decât o atitudine rațională.

Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.

Comentarii de tipul "toți preoții sunt niște X", "am văzut eu pe unul care...", "biserica este doar...", nu aduc absolut nicio contribuție.

Comentariile anonime vor fi cel mai probabil șterse, mai ales dacă sunt agresive (de orice parte s-ar poziționa). Pentru mai multe detalii legate de politica noastră privind comentariile, citește aici.

 • maria

  ar trebui actionati in instanta

 • marian

  Bine va face ASUR-ul! Ce facurati in 25 de ani?Furarati tot..legea lui Iisus a-ti vandut-o,preoti si episcopi pe bani faceti,Botezul tot pe bani….

  • Primii creștini își vindeau proprietățile și împărțeau între ei tot ce aveau. Este prea mult ca acum fiecare om care merge la biserică să contribuie cum poate la susținerea comunității? Dacă nu știi, taxele sunt întotdeauna între 0 RON și o sumă care depinde fiecare comunitate în parte. Cel mai bine ar fi să judecați Biserica din interiorul ei, participând concret la viața bisericii și nu doar prin prisma reportajelor din presă care arată un preot sau altul care nu s-a comportant potrivit menirii sale. Așa face și ASUR, și rău face și ce face, face cu răutate și ură.

   • Ciprian

    https://www.facebook.com/OFCR.Romania/photos/a.598223290192028.150475.597915580222799/1044093448938341/?type=1&theater
    https://www.facebook.com/OFCR.Romania/photos/a.669535893060767.1073741847.597915580222799/727839190563770/?type=1&theater

    Spune-mi tu de ce mi-as dori sa intru intr-o comunitate ai carei membri impart tot ce au la modul prezentat in poza de mai sus. O comunitate in care ipocrizia este litera de lege. In care se cer donatii pentru catedrala neamului prost de la volanul unor masini d ezeci de mii de euro. Regret, ramaneti sa cersiti ajutoare de la persoanele in varsta la care (DIN PACATE) inca aveti trecere.

    • În primul rând cred că nu știi cu cine vorbești. Noi nu suntem preoți și nu cerșim nimic de la nimeni. Și dacă tu insiști să judeci preoții, toți preoții, prin prisma unei poze pe care ai găsit-o pe o pagină care NUMAI asta face, adică publică poze cu mesaje incredibil de ipocrite, neoneste, cu date extrem de false (vezi faptul că va costa catedrala 400 milioane de EUR), cu înjurături și îndemn la furtul total al tuturor proprietăților mănăstirilor românești și ale bisericii, fiindcă asta înseamnă naționalizarea, atunci da, nu ai ce căuta în acea comunitate. Lasă bătrânele, fiindcă ție și celor de OFCR nu vă pasă nici de doi lei de bătrâne. Voi aveți ce aveți cu mașinile scumpe. Și nici de rațiune nu vă pasă prea mult, fiindcă nu știți ce e cu mașinile alea, cum de au apărut în locul respectiv, de unde, de la cine, cu ce bani.

     Sunteți ca ziarișii noștrii care se duc la un eveniment, fac poze la o mașină scumpă și trag concluzii. Și judecați în BLOC, adică complet irațional, o întreagă biserică pe care o puneți sub acronimul BOR numai și numai ca să aveți în cine da cu pumnul. Și fiindcă se găsește un preot sau un ierarh la volanul unei mașini scumpe, voi găsiți motiv să vă încleștați dinții împotriva tuturor și să răspândiți pe internet aceleași minciuni, iar și iar și iar.

     Nu ți s-ar părea extrem de irațional să zic “eu am să merg la homeopați fiindcă doctorii sunt niște șarlatani vânduți companiilor famaceutice și nu se uită la tine dacă nu pui plicul cu 1000-2000 de lei în halat”? Și crezi că nu există doctori din-ăștia? Sunt mulți. Și nesimțiți. Caută în presă. Dar așa face un om rațional cu capul pe umăr? Judecă un om cu o haină după caracterul unui om cu aceiași haină?

     Băbuțele alea de la care “cerșesc” preoții vă dau lecții de rațiune vouă care aveți tastatură și conexiune la internet. Vai de sărăcia noastră!

     • Ciprian

      Imi place, te aprinzi repede. Fii agresiv, cat mai agresiv. Si ilogic.

      Ma acuzi de generalizare facand fix asta cand te iei de OFCR (o sa caut cine-s astia, aparent pentru tine orice parere divergenta trebuie neaparat asociata unui grup organizat. Sorry, buddy, pe asta se bazeaza biserica.

      Nu imi e foarte clar, pana la urma esti de acord sau impotriva preotilor care-si plimba posterioarele evlavioase in masini de sute de cai putere si zeci de mii de euro? Cat despre modul in care au ajuns, lumineaza-ma tu, da-mi un motiv solid pentru care un preot ar alege sa manifeste un asemenea grad de opulenta cand, vorba ta, primii crestini alegeau sa se dezica de orice bun material?

      Care sunt minciunile pe care sunt raspandite pe net? Ca multi preoti umbla in masini extrem de scumpe? Pai…nu stiu, o fi adevarat? Ca biserica nu plateste impozite pe venituri? Pai, sa fim seriosi, cand e ultima oara cand ai primit un bon fiscal in biserica? Ca multi dintre preoti sunt viciosi si nu au ce cauta in randul comunitatii (ti-as povesti de preotul care mi-a inmormantat bunicul, acum cateva luni si care probabil nu mai tine minte slujba de beat ce era, dar…pana la urma sigur e doar o exceptie, daca voi cauta cu atentie cu siguranta voi gasi un preot demn de numele pe care il poarta – presupun ca asta e logica pe care va bazati)?

      Spune-mi, mai exact, despre ce lectii de ratiune vorbesti in ultimul paragraf?

      Iti spun sincer, mi-as dori sa avem o biserica in care sa pot avea incredere, imi doresc o biserica in care preotii sa fie modele pentru comunitatea in care slujesc. As fi discpus sa contribui catre o astfel de biserica. Si voi incepe chiar de acum, ca semn de buna credinta: in paragraful tau “Sunteți ca ziarișii noștrii care…” ai un i in plus. Asta ca teaser, te las pe tine sa afli unde.

     • Cum adică, tu iei pozele de pe facebook și nu te uiți de la cine le iei? Bravos. Și ai văzut câte poze au în albumul ăla? 15. Și sunt peste 10.000 de preoți în România.

      Nu, nu sunt de acord. Cum nu îmi place nici limbajul tău de duzină. Nu trebuie să te luminez eu fiindcă nu mă interesează problema. Nu fac poliție cu preoții care se întâmplă să conducă o mașină scumpă, proprietate personală sau nu. Problema asta este a criticilor care numai asta văd, peste tot.

      Bisericile nu plătesc UNELE impozite peste tot în Uniunea Europeană. Dacă tu vrei să te duci la bieserică să cumperi o lumânare și să îți dea chitanță, te duci degeaba. Nicio țară civilizată nu face așa ceva.

      Și dacă “mulți” preoți sunt vicioși ce? Ai întâlnit câțiva și sunt “mulți”? Caută unul care nu este, dacă ai nevoie. Întreabă o bătrână care merge duminică de duminică la biserică “Mamaie, dar matale cum de nu te enervezi când vezi preoți vicioși, unde îți găsești modelele?” Bunică-mea m-a dus la biserică când eram mic, până când a paralizat. Și după ce a paralizat nu m-a mai dus nimeni 15 ani. Dar ea chema preoții acasă și se mărturisea. Unii preoți mai buni, alții mai puțin buni. Că doar a fost 17 de ani paralizată, s-au perindat câțiva preoți pe la noi prin sat. Dar crezi că am auzit-o vreodată zicând ce vicioși sunt unii preoți? Nu, nu am auzit-o.

      Și lipsește un “t”.

   • Ciprian

    Oricum, comentariul tau este onest. E adevarat, PRIMII crestini isi vindeau proprietatile, ca astia mai recenti intra in randul corporatiei bisericesti doar ca sa isi creasca proprietatile…

    • Ciprian

     [EDITAT]

     – proslavirea bisericii ortodoxe este un sentiment caraterizat de inertie. E bine sa asculti de preot pentru ca “asa se face”, “asa trebuie”, “asa e bine”. “Crede si nu cerceta este un moto al bisericii ortodoxe. Un fel de dormi linistit, gandim noi pentru tine. Si cu toate astea tot din batrani vine vorba aia cu “sa faci ce spune popa, nu ce face popa”. Deci problemele bisericii sunt ceva mai vechi.

     [EDITAT]

     -ai aflat unde ai gresit? Iarta-ma daca nu te cred ca e un typo.

     • Cum am dubii că ești primul “ciprian” de pe yahoo și cum ai dubii că aș fi fost în stare să fac o simplă greșeală de scriere, și cum ai început să împrăștii discuția în tot felul de direcții care te enervează și atât, nu mai am niciun motiv să port această conversație. Mergi pe pagină la OFCR, acolo poți să le spui cum noi “proslăvim biserica din inerție” și nu gândim, dar “credem și nu cercetăm”.

      Și mă acuzi pe mine că nu mai am argumente. De parcă ți-aș fi dator să stau să contra-argumentez nervozitățile tale de duzină.

 • iuli

  Se pare ca de 25 de ani Biserica si preotii sunt singurii care au relizat ceva in tara asta. Nu se doreste sa se vada acest lucru . Preotii sunt singurii care in comunitatile respective au construit si nu si-au facut conturi prin strainatate. Sunt scoli goale , dar nu si biserici.La ce bun sa mai ridici scoli daca cele inchise se darama, la fel spitalele inchise cine vreti sa le deschida? Biserica? De ce nu le deschide asur & comp ? ca sa faca orele de educatie sexuala acolo? Biserica este singura care se vede ce a facut ! Dar unii nu vad padurea din cauza copacilor! Mi-e mila de ei! Doamne miluieste-i!

 • Martinica

  Adevarul este ca pe ei nu ii deranjeaza religia predata in scoala sau ca se face cate o biserica. Ei urasc pur si simplu Biserica Ortodoxa si ar vrea ca aceasta sa dispara fizic. Ca ei au fost si bolsevicii sovietici care ne-au distrus bisericile si ne-au deportat preotii din Basarabia. Asa cum aceia erau periculosi pt ideile si romanismul pe care le puteau propovadui si trebuiau sa dispara fizic, tot asa cei de astazi vor sa dispara Biserica cu totul pt ca este singura care mai are o atitudine fatisa anti LGBT. In spatele acestor ong-uri asta se ascunde de fapt. Si mai sunt si unii de alta etnie (ghiciti voi care, mai ales) care tot asa urasc BOR pt ca reprezinta un pilon de baza al natiunii romane. Prin urmare ong-urile pt apararea drepturilor minoritatilor sexuale si etnice si-au dat mana impotriva Bisericii noastre.

 • Laur

  Cine e Asur? Pe cine reprezinta? Pe cati? Prea mult bagat in seama „asociatia„ asta de locatari.

  Asur reprezinta 0,000001% din Societatea civila…de cand isi aroga ei toata societatea civila? Cat tupeu trebuie sa ai sa faci ce face Cernea in Parlament….daca mai apuca urmatorul.

 • Nemo

  Chiar daca nu ar fi fost data decizia CCR, BOR tot ar fi pierdut. Referitor la averea Bisericii. Iisus spunea ca este mai usor pentru o camila sa treca prin urechea acului decat un bogat pe portile Raiului. De ce? Pentru ca averea se face pentru a avea trebuinte ca omul sa traiasca si sa il slujeasca pe Domn. Un bogat fie munceste pentru el foarte mult si nu il slujeste pe Domnul suficient fie are altii care muncesc pentru el si nici ei nu il slujesc pe Dumnezeu. De aceea si milostenia din Biblie. De aceea si in Biblie spune ca mai intai sa il iubesti pe Domnul si apoi familia. Pentru ca prin Domnul se petrec toate. BOR este incompetenta sa invete despre Biblie. Ce este in clasele primare isi pierde relevanta in gimnaziu unde deja trebuie discutate bucati intregi din Biblie. In loc de rugaciuni goale, mai bine educatie biblica sincera si apoi invata de ce avem rugaciunile, icoanele si crucile.